501st Legion Japanese Garrison

Japan Chapter of the 501st Legion

Trooping Times

Whole JG Years
6904 Takefumi Tenshima 453
3416 Masayuki Suzuki 180
3982 Kazusuke Jotaki 178
5331 Kenichi Miyakawa 174
12291 Atsuko Endou 160
10030 Masatsugu Odani 153
39501 Yoko Murakami 147
1797 Mamoru Wakita 139
5786 Ryo Nishijima 135
7281 Masaaki Iida 133
6757 Yumiko Akasaki 114
2611 Michiko Seto 103
6022 Hiroshi Mitsuhashi 99
31010 Norihito Sato 96
1008 Masahiko Kojima 85
19771 Yoichi Yamashina 78
5051 Toshihiko Sawada 70
21211 Kento Kassai 70
5652 Adam Shaw 67
052 Tatsuya Toba 66
17030 Inao Yoshida 62
9004 Tomohito Yamamoto 59
70000 Takashi Abe 58
2843 Yoshinori Kawai 57
9864 Hiroki Asari 56
9757 Akihisa Narita 54
31568 Manami Take 53
206 Shuji Hayashi 51
6003 Hideto Toratani 51
5798 Yuji Igawa 49
6446 Eric Ebert 48
71807 Yuji Kagabayashi 46
50140 Yasuhiro Nakamura 45
78910 Yusuke Yamana 44
29014 Mieo Fujino 43
5534 Kenji Iwao 42
85558 Itaru Endo 42
4843 Katsuya Ujimoto 41
55007 Amir Khan 41
22000 Tomohide Shimura 39
19697 Chikafumi Yamamoto 38
8517 Masaya Ishibe 37
19580 Shigeo Iwamoto 37
38106 Sae Masuharu 36
52100 Hiroyuki Kawano 35
5033 Hidetaka Tenjin 34
8565 Joshua Fries 34
10307 Katsuya Nakazawa 34
54006 Isao Amaya 34
18081 Masahiro Kasuga 33
42114 Brian Hall 33
4987 Naoya Ishibe 31
16161 Noriaki Hagiwara 30
89898 Takaya Yoshino 29
30205 Tooru Wada 28
61921 Tadashi Sugizaki 25
7888 Anna Yamana 24
8758 Noriko Ishibe 24
12478 Mitsunobu Hirabayashi 24
6484 Masaki Yamamoto 22
31103 Kimitaka Saito 22
86753 Jonathan Lucas 22
3817 Koji Shiba 21
64810 Takuya Hachimine 21
8227 Hideki Saito 20
12114 Takahiro Okamoto 20
6433 Ted Ekering 19
27703 Shannon McMillan 19
10809 Akichika Tanaka 18
21206 Hinako Ishizaki 17
70302 Yoshiyuki Igura 17
88888 Yoshimi Hori 17
4139 Tomoyoshi Ishibe 16
14434 Yoshiaki Tamaki 16
19872 Hiromu Masui 16
42718 Tsukasa Iwamoto 16
3711 Masaru Sato 15
10983 Hino Aya 15
38113 Ayami Sagae 15
11822 Yoshito Shoji 14
31444 Mike S ONeal 14
21403 Derrick Faulkner 13
37564 Robert Paske 13
66212 James S Szabo 13
75223 Trey Lucas 13
14220 Charles J Considine 12
69912 Jonathan Lucas 12
10365 Mathew A Calvin 11
20422 Chris M Provan 11
80026 Ryo Ohta 11
22102 Akira S Kimura 10
41758 Tomonori Yonekura 10
88291 Taisyuu Ishino 10
92192 Kristofer L Moller 9
99909 Takehiro Kawada 9
17328 Mikihiko Togashi 8
87277 Togo Sugai 8
17501 Masakazu Katoh 6
72279 Brandt M Maharrey 6
99986 Tomoo Orita 6
919 Masanori Yamanaka 5
18244 Tsuyoshi Senba 5
60321 Tomoko Okada 5
92225 Yu Tsujioka 5
Kotaro Kawai 4
50011 Evan Lloyd 3
83042 Asa H Pittman 3
11336 David Bourbonnais 2
25552 Eugenio Martinez 2
55191 Takeshi Ogawa 2
78121 Naoto Tozaki 2
78624 Kentaro Watanabe 2
81017 Yuriko Shimura 2
84112 Sho Akagi 2
85114 Adam E Alvarez-Martinez 2
91102 Yohei Hagino 1
56969 Sabrina L Surovec0
64253 Nicolas C Perez0
72303 Osamu Natsume0