501st Legion Japanese Garrison

Japan Chapter of the 501st Legion

Trooping Times

Whole JG Years
6904 Takefumi Tenshima 448
77525 Hideki Shima 181
3982 Kazusuke Jotaki 176
5331 Kenichi Miyakawa 174
3416 Masayuki Suzuki 173
10030 Masatsugu Odani 151
12291 Atsuko Endou 151
39501 Yoko Murakami 142
1797 Mamoru Wakita 138
5786 Ryo Nishijima 131
7281 Masaaki Iida 131
6757 Yumiko Akasaki 113
2611 Michiko Seto 103
31010 Norihito Sato 94
6022 Hiroshi Mitsuhashi 89
1008 Masahiko Kojima 83
19771 Yoichi Yamashina 74
21211 Kento Kassai 70
5051 Toshihiko Sawada 69
5652 Adam Shaw 67
052 Tatsuya Toba 65
17030 Inao Yoshida 62
9004 Tomohito Yamamoto 59
70000 Takashi Abe 58
2843 Yoshinori Kawai 56
9864 Hiroki Asari 56
9757 Akihisa Narita 54
206 Shuji Hayashi 51
6003 Hideto Toratani 51
5798 Yuji Igawa 49
31568 Manami Take 48
6446 Eric Ebert 46
2990 Takashi Tsuji 45
71807 Yuji Kagabayashi 43
5534 Kenji Iwao 42
29014 Mieo Fujino 42
50140 Yasuhiro Nakamura 42
78910 Yusuke Yamana 42
85558 Itaru Endo 42
4843 Katsuya Ujimoto 41
55007 Amir Khan 41
8517 Masaya Ishibe 37
19697 Chikafumi Yamamoto 37
22000 Tomohide Shimura 36
5033 Hidetaka Tenjin 34
54006 Isao Amaya 34
8565 Joshua Fries 33
38106 Sae Masuharu 32
42114 Brian Hall 32
52100 Hiroyuki Kawano 32
4987 Naoya Ishibe 31
10307 Katsuya Nakazawa 31
18081 Masahiro Kasuga 31
19580 Shigeo Iwamoto 30
16161 Noriaki Hagiwara 29
89898 Takaya Yoshino 28
7888 Anna Yamana 24
8758 Noriko Ishibe 24
12478 Mitsunobu Hirabayashi 23
61921 Tadashi Sugizaki 23
31103 Kimitaka Saito 22
86753 Jonathan Lucas 22
3817 Koji Shiba 21
30205 Tooru Wada 21
6484 Masaki Yamamoto 20
6433 Ted Ekering 19
8227 Hideki Saito 19
27703 Shannon McMillan 19
10809 Akichika Tanaka 17
21206 Hinako Ishizaki 17
64810 Takuya Hachimine 17
4139 Tomoyoshi Ishibe 16
14434 Yoshiaki Tamaki 16
42718 Tsukasa Iwamoto 16
88888 Yoshimi Hori 16
3711 Masaru Sato 15
10983 Hino Aya 15
19872 Hiromu Masui 15
38113 Ayami Sagae 15
70302 Yoshiyuki Igura 15
5559 Hisako Ishibe 14
11822 Yoshito Shoji 13
12114 Takahiro Okamoto 13
37564 Robert Paske 13
66212 James S Szabo 13
14220 Charles J Considine 12
21403 Derrick Faulkner 12
31444 Mike S ONeal 12
75223 Trey Lucas 12
69912 Jonathan Lucas 11
80026 Ryo Ohta 11
20422 Chris M Provan 10
22102 Akira S Kimura 10
10365 Mathew A Calvin 9
41758 Tomonori Yonekura 9
88291 Taisyuu Ishino 9
92192 Kristofer L Moller 9
99909 Takehiro Kawada 8
17328 Mikihiko Togashi 7
72279 Brandt M Maharrey 6
17501 Masakazu Katoh 5
87277 Togo Sugai 5
99986 Tomoo Orita 5
18244 Tsuyoshi Senba 4
Kotaro Kawai 4
83042 Asa H Pittman 3
55191 Takeshi Ogawa 2
60321 Tomoko Okada 2
78121 Naoto Tozaki 2
85114 Adam E Alvarez-Martinez 2
92225 Yu Tsujioka 2
78624 Kentaro Watanabe 1
81017 Yuriko Shimura 1
91102 Yohei Hagino 1
11336 David Bourbonnais0
41524 Moritoshi Nishizawa0
64253 Nicolas C Perez0
72303 Osamu Natsume0

Recent Articles

More