Trooping Times

Whole JG Years
6904 Takefumi Tenshima 602
3416 Hideo Sasaki 334
12291 Atsuko Endou 313
39501 Yoko Murakami 260
6022 Hiroshi Mitsuhashi 215
3982 Kazusuke Jotaki 200
5331 Kenichi Miyakawa 199
10030 Masatsugu Odani 186
19580 Shigeo Iwamoto 172
5786 Ryo Nishijima 167
7281 Masaaki Iida 163
21211 Kento Kassai 158
6757 Yumiko Akasaki 139
19771 Yoichi Yamashina 130
2611 Michiko Seto 112
1008 Masahiko Kojima 107
31103 Kimitaka Saito 101
10307 Katsuya Nakazawa 99
42114 Brian Hall 96
22000 Tomohide Shimura 87
71807 Yuji Kagabayashi 84
9864 Hiroki Asari 81
52100 Hiroyuki Kawano 81
052 Tatsuya Toba 80
6446 Eric Ebert 79
5652 Adam Shaw 78
38106 Sae Masuharu 78
70302 Yoshiyuki Igura 76
2843 Yoshinori Kawai 75
31568 Manami Take 72
19697 Chikafumi Yamamoto 70
70000 Takashi Abe 69
30205 Tooru Wada 67
17030 Inao Yoshida 66
12114 Takahiro Okamoto 64
25258 Masako Maruyama 64
50140 Yasuhiro Nakamura 64
5534 Kenji Iwao 63
206 Shuji Hayashi 60
4843 Katsuya Ujimoto 59
61921 Tadashi Sugizaki 59
6003 Hideto Toratani 58
11619 Daisuke Takada 54
64810 Takuya Hachimine 53
85558 Itaru Endo 49
55007 Amir Khan 45
6484 Masaki Yamamoto 44
16161 Noriaki Hagiwara 44
78910 Yusuke Yamana 44
84920 Kazunari Ueda 42
89898 Takaya Yoshino 42
5033 Hidetaka Tenjin 40
12478 Mitsunobu Hirabayashi 38
60321 Tomoko Okada 38
10983 Hino Aya 37
16008 Masaki Komai 36
87277 Togo Sugai 36
919 Masanori Yamanaka 35
3633 Jeremiah Widfteldt 35
10809 Akichika Tanaka 35
77712 Robert Blatherwick 34
21206 Hinako Ishizaki 33
50011 Evan Lloyd 33
98180 Yuki Yamagata 33
10365 Mathew A Calvin 32
2202 Shunji Yokoyama 30
18244 Tsuyoshi Senba 30
19758 James R Machin 28
42718 Tsukasa Iwamoto 27
55019 Kohei Usui 27
77513 Nobukazu Ogura 27
7888 Anna Yamana 24
51227 Tomoyuki Koike 24
52394 Dan Reid 24
6433 Ted Ekering 23
8227 Hideki Saito 23
84112 Sho Akagi 23
11336 David Bourbonnais 21
20428 Tomikazu Azuma 20
88291 Taisyuu Ishino 20
40569 Yoko Tanaka 19
10778 Koji Takahashi 18
19872 Hiromu Masui 18
20226 Genki Komidori 18
97567 Yuki shimura 18
17501 Masakazu Katoh 16
42724 Carolyn G Lloyd 16
72612 Michiyo Nishida 16
99909 Takehiro Kawada 16
37564 Robert Paske 14
56969 Sabrina L Surovec 14
73203 Daniel de Vignat 14
93800 Hideya Kusaba 14
88400 Masahiro Hayashi 13
55191 Takeshi Ogawa 12
80222 Takashi Hosomichi 12
83042 Asa H Pittman 12
20422 Chris M Provan 11
57386 Tadanori Kawahara 11
78121 Naoto Tozaki 11
81017 Yuriko Shimura 11
35330 Christopher D Majewski 10
62999 Yoshikazu Kotaki 10
22250 Hiroki Saihoh 9
53819 Tadanori Hata 9
62358 Mutsumi Fujita 9
71808 Mariko Kagabayashi 9
92192 Kristofer L Moller 9
92225 Yu Tsujioka 8
8315 Ananda Kang 7
94349 Chris Doherty 7
33300 Christian Mercado 6
78327 Ryota Katano 6
12608 Tomorota Fujita 5
18287 Victoria de Claro 5
29911 Yutaka Tanaka 4
Kotaro Kawai 4
47440 Kaito Magata 3
12680 Kento Nakashima 2
13900 Shingo Yoshida 2
42959 Gavin M Rust 2
10399 Brandon Jacobs 1
17924 Kathlene Morales 1
21427 Mark W Christensen 1
92226 Mika Tsujioka 1
15404 Antonino Spallazzo0
19875 Yuki Ohnishi0
24250 Anna Shimeki0
29880 Ian Babcock0
34217 Francisco J. Hernandez0
40239 Susumu Yamashita0
51063 Masashi Yamamoto0
63333 Tegan Morris0
63582 Nicholas Giles0
70100 Hidefumi Yamashiro0
71721 Neal McClellan0
88824 Erien Babcock0