501st Legion Japanese Garrison

Japan Chapter of the 501st Legion

Trooping Times

Whole JG Years
6904 Takefumi Tenshima 486
3416 Masayuki Suzuki 209
12291 Atsuko Endou 192
3982 Kazusuke Jotaki 186
5331 Kenichi Miyakawa 175
39501 Yoko Murakami 168
10030 Masatsugu Odani 160
5786 Ryo Nishijima 142
1797 Mamoru Wakita 140
7281 Masaaki Iida 137
6022 Hiroshi Mitsuhashi 127
6757 Yumiko Akasaki 122
31010 Norihito Sato 108
2611 Michiko Seto 106
1008 Masahiko Kojima 92
19771 Yoichi Yamashina 89
21211 Kento Kassai 86
5051 Toshihiko Sawada 71
052 Tatsuya Toba 70
5652 Adam Shaw 69
31568 Manami Take 66
17030 Inao Yoshida 63
2843 Yoshinori Kawai 61
9004 Tomohito Yamamoto 60
70000 Takashi Abe 60
9864 Hiroki Asari 58
9757 Akihisa Narita 55
6003 Hideto Toratani 54
71807 Yuji Kagabayashi 54
206 Shuji Hayashi 52
22000 Tomohide Shimura 52
6446 Eric Ebert 50
19580 Shigeo Iwamoto 50
29014 Mieo Fujino 50
50140 Yasuhiro Nakamura 47
52100 Hiroyuki Kawano 45
19697 Chikafumi Yamamoto 44
78910 Yusuke Yamana 44
5534 Kenji Iwao 43
10307 Katsuya Nakazawa 43
55007 Amir Khan 42
85558 Itaru Endo 42
4843 Katsuya Ujimoto 41
38106 Sae Masuharu 38
42114 Brian Hall 38
8517 Masaya Ishibe 37
5033 Hidetaka Tenjin 36
30205 Tooru Wada 36
61921 Tadashi Sugizaki 36
18081 Masahiro Kasuga 35
8565 Joshua Fries 34
54006 Isao Amaya 34
89898 Takaya Yoshino 32
4987 Naoya Ishibe 31
16161 Noriaki Hagiwara 31
70302 Yoshiyuki Igura 31
12478 Mitsunobu Hirabayashi 28
6484 Masaki Yamamoto 27
10809 Akichika Tanaka 26
12114 Takahiro Okamoto 26
64810 Takuya Hachimine 26
31103 Kimitaka Saito 25
7888 Anna Yamana 24
8758 Noriko Ishibe 24
3817 Koji Shiba 22
8227 Hideki Saito 21
88888 Yoshimi Hori 21
6433 Ted Ekering 19
21206 Hinako Ishizaki 19
27703 Shannon McMillan 19
10983 Hino Aya 18
42718 Tsukasa Iwamoto 18
11822 Yoshito Shoji 17
4139 Tomoyoshi Ishibe 16
19872 Hiromu Masui 16
38113 Ayami Sagae 16
66212 James S Szabo 15
5559 Hisako Ishibe 14
18244 Tsuyoshi Senba 14
80026 Ryo Ohta 14
919 Masanori Yamanaka 13
17328 Mikihiko Togashi 13
22102 Akira S Kimura 13
37564 Robert Paske 13
88291 Taisyuu Ishino 13
10365 Mathew A Calvin 12
14220 Charles J Considine 12
87277 Togo Sugai 12
99909 Takehiro Kawada 12
20422 Chris M Provan 11
41758 Tomonori Yonekura 11
92192 Kristofer L Moller 9
17501 Masakazu Katoh 8
60321 Tomoko Okada 8
84112 Sho Akagi 8
72279 Brandt M Maharrey 7
92225 Yu Tsujioka 7
50011 Evan Lloyd 6
78624 Kentaro Watanabe 6
84920 Kazunari Ueda 6
99986 Tomoo Orita 6
19758 James R Machin 5
55191 Takeshi Ogawa 4
83042 Asa H Pittman 4
Kotaro Kawai 4
25552 Eugenio Martinez 3
56969 Sabrina L Surovec 3
78121 Naoto Tozaki 3
81017 Yuriko Shimura 3
10778 Koji Takahashi 2
11336 David Bourbonnais 2
85114 Adam E Alvarez-Martinez 2
47440 Kaito Magata 1
91102 Yohei Hagino 1
72612 Michiyo Nishida0
92226 Mika Tsujioka0
96481 Hidenori Eda0