Trooping Times

Whole JG Years
6904 Takefumi Tenshima 587
3416 Hideo Sasaki 317
12291 Atsuko Endou 304
39501 Yoko Murakami 252
6022 Hiroshi Mitsuhashi 214
3982 Kazusuke Jotaki 199
5331 Kenichi Miyakawa 188
10030 Masatsugu Odani 180
5786 Ryo Nishijima 161
7281 Masaaki Iida 161
19580 Shigeo Iwamoto 159
21211 Kento Kassai 152
6757 Yumiko Akasaki 137
19771 Yoichi Yamashina 129
2611 Michiko Seto 111
1008 Masahiko Kojima 104
31103 Kimitaka Saito 99
10307 Katsuya Nakazawa 94
42114 Brian Hall 92
22000 Tomohide Shimura 85
71807 Yuji Kagabayashi 80
52100 Hiroyuki Kawano 79
052 Tatsuya Toba 76
5652 Adam Shaw 76
6446 Eric Ebert 75
70302 Yoshiyuki Igura 74
31568 Manami Take 72
2843 Yoshinori Kawai 71
19697 Chikafumi Yamamoto 70
9864 Hiroki Asari 67
38106 Sae Masuharu 67
70000 Takashi Abe 67
17030 Inao Yoshida 65
12114 Takahiro Okamoto 63
30205 Tooru Wada 63
50140 Yasuhiro Nakamura 63
5534 Kenji Iwao 59
206 Shuji Hayashi 58
6003 Hideto Toratani 57
61921 Tadashi Sugizaki 55
25258 Masako Maruyama 54
4843 Katsuya Ujimoto 52
85558 Itaru Endo 48
11619 Daisuke Takada 47
64810 Takuya Hachimine 47
55007 Amir Khan 45
78910 Yusuke Yamana 44
6484 Masaki Yamamoto 40
89898 Takaya Yoshino 40
16161 Noriaki Hagiwara 39
5033 Hidetaka Tenjin 37
84920 Kazunari Ueda 37
10983 Hino Aya 36
10809 Akichika Tanaka 35
12478 Mitsunobu Hirabayashi 35
919 Masanori Yamanaka 34
21206 Hinako Ishizaki 33
60321 Tomoko Okada 33
87277 Togo Sugai 33
3633 Jeremiah Widfteldt 31
18244 Tsuyoshi Senba 30
98180 Yuki Yamagata 30
10365 Mathew A Calvin 29
16008 Masaki Komai 29
50011 Evan Lloyd 29
19758 James R Machin 28
77712 Robert Blatherwick 28
42718 Tsukasa Iwamoto 27
2202 Shunji Yokoyama 26
7888 Anna Yamana 24
77513 Nobukazu Ogura 24
51227 Tomoyuki Koike 23
84112 Sho Akagi 23
8227 Hideki Saito 22
55019 Kohei Usui 22
6433 Ted Ekering 21
11336 David Bourbonnais 21
88291 Taisyuu Ishino 20
19872 Hiromu Masui 18
52394 Dan Reid 18
10778 Koji Takahashi 17
17501 Masakazu Katoh 16
20428 Tomikazu Azuma 15
37564 Robert Paske 14
56969 Sabrina L Surovec 14
72612 Michiyo Nishida 14
40569 Yoko Tanaka 13
42724 Carolyn G Lloyd 12
55191 Takeshi Ogawa 12
83042 Asa H Pittman 12
97567 Yuki shimura 12
20226 Genki Komidori 11
20422 Chris M Provan 11
80222 Takashi Hosomichi 11
81017 Yuriko Shimura 11
57386 Tadanori Kawahara 10
62999 Yoshikazu Kotaki 10
73203 Daniel de Vignat 10
88400 Masahiro Hayashi 10
22250 Hiroki Saihoh 9
92192 Kristofer L Moller 9
93800 Hideya Kusaba 9
35330 Christopher D Majewski 8
53819 Tadanori Hata 8
78121 Naoto Tozaki 8
92225 Yu Tsujioka 8
62358 Mutsumi Fujita 7
8315 Ananda Kang 6
71808 Mariko Kagabayashi 6
18287 Victoria de Claro 5
78327 Ryota Katano 5
94349 Chris Doherty 5
29911 Yutaka Tanaka 4
33300 Christian Mercado 4
Kotaro Kawai 4
12608 Tomorota Fujita 3
47440 Kaito Magata 3
13900 Shingo Yoshida 2
42959 Gavin M Rust 2
10399 Brandon Jacobs 1
17924 Kathlene Morales 1
92226 Mika Tsujioka 1
12680 Kento Nakashima0
15404 Antonino Spallazzo0
21427 Mark W Christensen0
24250 Anna Shimeki0