Ranking of the trooping times

Whole JG Years

6904 Takefumi Tenshima 433
5331 Kenichi Miyakawa 170
77525 Hideki Shima 169
3982 Kazusuke Jotaki 167
3416 Masayuki Suzuki 160
10030 Masatsugu Odani 143
12291 Atsuko Endou 139
1797 Mamoru Wakita 138
5786 Ryo Nishijima 129
39501 Yoko Murakami 128
7281 Masaaki Iida 127
6757 Yumiko Akasaki 112
2611 Michiko Seto 102
31010 Norihito Sato 91
1008 Masahiko Kojima 82
6022 Hiroshi Mitsuhashi 70
19771 Yoichi Yamashina 67
5051 Toshihiko Sawada 66
052 Tatsuya Toba 64
5652 Adam Shaw 63
17030 Inao Yoshida 62
21211 Kento Kassai 62
9004 Tomohito Yamamoto 58
70000 Takashi Abe 57
9864 Hiroki Asari 56
2843 Yoshinori Kawai 54
206 Shuji Hayashi 51
9757 Akihisa Narita 51
5798 Yuji Igawa 49
6003 Hideto Toratani 49
2990 Takashi Tsuji 45
31568 Manami Take 45
5534 Kenji Iwao 41
29014 Mieo Fujino 41
4843 Katsuya Ujimoto 40
55007 Amir Khan 40
71807 Yuji Kagabayashi 40
85558 Itaru Endo 38
6446 Eric Ebert 37
78910 Yusuke Yamana 36
8517 Masaya Ishibe 35
5033 Hidetaka Tenjin 34
54006 Isao Amaya 34
50140 Yasuhiro Nakamura 32
19697 Chikafumi Yamamoto 31
4987 Naoya Ishibe 29
10307 Katsuya Nakazawa 29
16161 Noriaki Hagiwara 28
18081 Masahiro Kasuga 28
22000 Tomohide Shimura 27
52100 Hiroyuki Kawano 27
89898 Takaya Yoshino 27
8565 Joshua Fries 26
7888 Anna Yamana 24
42114 Brian Hall 24
8758 Noriko Ishibe 22
86753 Jonathan Lucas 21
3817 Koji Shiba 20
19580 Shigeo Iwamoto 20
31103 Kimitaka Saito 20
38106 Sae Masuharu 20
6484 Masaki Yamamoto 19
8227 Hideki Saito 19
12478 Mitsunobu Hirabayashi 19
27703 Shannon McMillan 19
30205 Tooru Wada 19
6433 Ted Ekering 18
10809 Akichika Tanaka 16
14434 Yoshiaki Tamaki 16
61921 Tadashi Sugizaki 16
64810 Takuya Hachimine 16
88888 Yoshimi Hori 16
3711 Masaru Sato 15
19872 Hiromu Masui 15
38113 Ayami Sagae 15
42718 Tsukasa Iwamoto 15
4139 Tomoyoshi Ishibe 14
10983 Hino Aya 14
21206 Hinako Ishizaki 14
5559 Hisako Ishibe 13
11822 Yoshito Shoji 13
37564 Robert Paske 13
75223 Trey Lucas 11
14220 Charles J Considine 10
70302 Yoshiyuki Igura 10
12114 Takahiro Okamoto 9
66212 James S Szabo 9
69912 Jonathan Lucas 9
92192 Kristofer L Moller 9
21403 Derrick Faulkner 8
22102 Akira S Kimura 8
88291 Taisyuu Ishino 8
20422 Chris M Provan 7
31444 Mike S ONeal 7
41758 Tomonori Yonekura 7
80026 Ryo Ohta 7
10365 Mathew A Calvin 6
72279 Brandt M Maharrey 5
99909 Takehiro Kawada 5
99986 Tomoo Orita 5
Kotaro Kawai 4
17501 Masakazu Katoh 3
17328 Mikihiko Togashi 2
18244 Tsuyoshi Senba 2
55191 Takeshi Ogawa 1
78121 Naoto Tozaki 1
81017 Yuriko Shimura 1
83042 Asa H Pittman 1
41524 Moritoshi Nishizawa0
64253 Nicolas C Perez0
78624 Kentaro Watanabe0
87277 Togo Sugai0
91102 Yohei Hagino0
92225 Yu Tsujioka0