Ranking of the trooping times

Whole JG Years

6904 Takefumi Tenshima 418
5331 Kenichi Miyakawa 168
3982 Kazusuke Jotaki 165
77525 Hideki Shima 154
3416 Masayuki Suzuki 147
1797 Mamoru Wakita 138
10030 Masatsugu Odani 134
7281 Masaaki Iida 127
12291 Atsuko Endou 127
5786 Ryo Nishijima 121
39501 Yoko Murakami 115
6757 Yumiko Akasaki 111
2611 Michiko Seto 100
Kazuhisa Kawahara 92
31010 Norihito Sato 86
1008 Masahiko Kojima 80
5051 Toshihiko Sawada 66
052 Tatsuya Toba 62
5652 Adam Shaw 62
19771 Yoichi Yamashina 62
17030 Inao Yoshida 61
9004 Tomohito Yamamoto 58
21211 Kento Kassai 58
9864 Hiroki Asari 55
70000 Takashi Abe 55
2843 Yoshinori Kawai 54
6022 Hiroshi Mitsuhashi 54
9757 Akihisa Narita 51
206 Shuji Hayashi 49
5798 Yuji Igawa 49
6003 Hideto Toratani 47
2990 Takashi Tsuji 45
4843 Katsuya Ujimoto 40
55007 Amir Khan 39
5534 Kenji Iwao 38
71807 Yuji Kagabayashi 38
85558 Itaru Endo 37
8517 Masaya Ishibe 35
29014 Mieo Fujino 35
5033 Hidetaka Tenjin 34
31568 Manami Take 32
54006 Isao Amaya 32
6446 Eric Ebert 31
78910 Yusuke Yamana 30
4987 Naoya Ishibe 29
19697 Chikafumi Yamamoto 27
10307 Katsuya Nakazawa 26
50140 Yasuhiro Nakamura 25
7888 Anna Yamana 24
16161 Noriaki Hagiwara 24
18081 Masahiro Kasuga 23
52100 Hiroyuki Kawano 23
89898 Takaya Yoshino 23
8565 Joshua Fries 22
8758 Noriko Ishibe 22
42114 Brian Hall 21
3817 Koji Shiba 20
86753 Jonathan Lucas 20
27703 Shannon McMillan 19
6484 Masaki Yamamoto 18
12478 Mitsunobu Hirabayashi 18
6433 Ted Ekering 17
22000 Tomohide Shimura 17
8227 Hideki Saito 16
14434 Yoshiaki Tamaki 16
88888 Yoshimi Hori 16
19872 Hiromu Masui 15
31103 Kimitaka Saito 15
3711 Masaru Sato 14
4139 Tomoyoshi Ishibe 14
38106 Sae Masuharu 14
5559 Hisako Ishibe 13
10809 Akichika Tanaka 13
10983 Hino Aya 13
37564 Robert Paske 13
38113 Ayami Sagae 13
11822 Yoshito Shoji 12
19580 Shigeo Iwamoto 12
21206 Hinako Ishizaki 12
42718 Tsukasa Iwamoto 12
64810 Takuya Hachimine 12
30205 Tooru Wada 11
75223 Trey Lucas 10
14220 Charles J Considine 9
61921 Tadashi Sugizaki 8
69912 Jonathan Lucas 8
70302 Yoshiyuki Igura 7
88291 Taisyuu Ishino 7
20422 Chris M Provan 6
66212 James S Szabo 6
92192 Kristofer L Moller 6
21403 Derrick Faulkner 4
22102 Akira S Kimura 4
41758 Tomonori Yonekura 4
72279 Brandt M Maharrey 4
99986 Tomoo Orita 4
Kotaro Kawai 4
17501 Masakazu Katoh 3
80026 Ryo Ohta 3
99909 Takehiro Kawada 2
12114 Takahiro Okamoto 1
81017 Yuriko Shimura 1
17328 Mikihiko Togashi0
31444 Mike S ONeal0
41524 Moritoshi Nishizawa0
55191 Takeshi Ogawa0
78121 Naoto Tozaki0
78624 Kentaro Watanabe0