Ranking of the trooping times

Whole JG Years

6904 Takefumi Tenshima 410
5331 Kenichi Miyakawa 168
3982 Kazusuke Jotaki 163
77525 Hideki Shima 149
1797 Mamoru Wakita 138
3416 Masayuki Suzuki 134
10030 Masatsugu Odani 129
7281 Masaaki Iida 127
5786 Ryo Nishijima 112
12291 Atsuko Endou 112
6757 Yumiko Akasaki 110
39501 Yoko Murakami 107
2611 Michiko Seto 100
Kazuhisa Kawahara 88
31010 Norihito Sato 82
1008 Masahiko Kojima 80
5051 Toshihiko Sawada 66
052 Tatsuya Toba 62
5652 Adam Shaw 62
17030 Inao Yoshida 61
19771 Yoichi Yamashina 59
9004 Tomohito Yamamoto 58
21211 Kento Kassai 57
9864 Hiroki Asari 55
70000 Takashi Abe 55
2843 Yoshinori Kawai 54
9757 Akihisa Narita 51
206 Shuji Hayashi 49
5798 Yuji Igawa 49
2990 Takashi Tsuji 45
6003 Hideto Toratani 45
6022 Hiroshi Mitsuhashi 43
4843 Katsuya Ujimoto 40
55007 Amir Khan 39
5534 Kenji Iwao 38
85558 Itaru Endo 37
8517 Masaya Ishibe 35
71807 Yuji Kagabayashi 35
5033 Hidetaka Tenjin 33
29014 Mieo Fujino 32
6446 Eric Ebert 31
31568 Manami Take 31
54006 Isao Amaya 30
4987 Naoya Ishibe 29
78910 Yusuke Yamana 28
50140 Yasuhiro Nakamura 25
7888 Anna Yamana 24
16161 Noriaki Hagiwara 24
89898 Takaya Yoshino 23
8758 Noriko Ishibe 22
10307 Katsuya Nakazawa 22
19697 Chikafumi Yamamoto 22
18081 Masahiro Kasuga 21
3817 Koji Shiba 20
8565 Joshua Fries 20
42114 Brian Hall 20
27703 Shannon McMillan 19
86753 Jonathan Lucas 19
6484 Masaki Yamamoto 18
6433 Ted Ekering 17
52100 Hiroyuki Kawano 17
8227 Hideki Saito 16
12478 Mitsunobu Hirabayashi 16
14434 Yoshiaki Tamaki 16
88888 Yoshimi Hori 16
19872 Hiromu Masui 15
3711 Masaru Sato 14
4139 Tomoyoshi Ishibe 14
31103 Kimitaka Saito 14
5559 Hisako Ishibe 13
22000 Tomohide Shimura 13
37564 Robert Paske 13
64810 Takuya Hachimine 12
10809 Akichika Tanaka 11
11822 Yoshito Shoji 11
10983 Hino Aya 10
21206 Hinako Ishizaki 10
38113 Ayami Sagae 10
42718 Tsukasa Iwamoto 10
75223 Trey Lucas 10
14220 Charles J Considine 9
19580 Shigeo Iwamoto 9
30205 Tooru Wada 8
38106 Sae Masuharu 8
69912 Jonathan Lucas 7
88291 Taisyuu Ishino 7
20422 Chris M Provan 6
92192 Kristofer L Moller 6
61921 Tadashi Sugizaki 5
66212 James S Szabo 5
21403 Derrick Faulkner 4
22102 Akira S Kimura 4
41758 Tomonori Yonekura 4
99986 Tomoo Orita 4
Kotaro Kawai 4
17501 Masakazu Katoh 3
72279 Brandt M Maharrey 3
28088 Kyle Rhodus 2
99909 Takehiro Kawada 2
70302 Yoshiyuki Igura 1
12114 Takahiro Okamoto0
17328 Mikihiko Togashi0
41524 Moritoshi Nishizawa0
78121 Naoto Tozaki0
78624 Kentaro Watanabe0
80026 Ryo Ohta0