Ranking of the trooping times

Whole JG Years

6904 Takefumi Tenshima 404
5331 Kenichi Miyakawa 168
3982 Kazusuke Jotaki 162
77525 Hideki Shima 144
1797 Mamoru Wakita 137
7281 Masaaki Iida 127
3416 Masayuki Suzuki 126
10030 Masatsugu Odani 126
5786 Ryo Nishijima 109
6757 Yumiko Akasaki 109
12291 Atsuko Endou 104
2611 Michiko Seto 100
39501 Yoko Murakami 100
Kazuhisa Kawahara 88
1008 Masahiko Kojima 79
31010 Norihito Sato 79
5051 Toshihiko Sawada 66
052 Tatsuya Toba 62
5652 Adam Shaw 62
17030 Inao Yoshida 60
9004 Tomohito Yamamoto 58
9864 Hiroki Asari 55
21211 Kento Kassai 55
70000 Takashi Abe 54
19771 Yoichi Yamashina 53
2843 Yoshinori Kawai 52
9757 Akihisa Narita 51
206 Shuji Hayashi 49
5798 Yuji Igawa 48
2990 Takashi Tsuji 45
6003 Hideto Toratani 44
4843 Katsuya Ujimoto 40
55007 Amir Khan 39
5534 Kenji Iwao 38
6022 Hiroshi Mitsuhashi 37
85558 Itaru Endo 37
8517 Masaya Ishibe 34
5033 Hidetaka Tenjin 33
71807 Yuji Kagabayashi 32
29014 Mieo Fujino 30
54006 Isao Amaya 30
6446 Eric Ebert 29
31568 Manami Take 29
4987 Naoya Ishibe 28
78910 Yusuke Yamana 28
7888 Anna Yamana 24
16161 Noriaki Hagiwara 24
50140 Yasuhiro Nakamura 24
8758 Noriko Ishibe 21
10307 Katsuya Nakazawa 21
18081 Masahiro Kasuga 21
3817 Koji Shiba 20
8565 Joshua Fries 19
19697 Chikafumi Yamamoto 19
42114 Brian Hall 19
6484 Masaki Yamamoto 18
86753 Jonathan Lucas 18
89898 Takaya Yoshino 18
6433 Ted Ekering 17
27703 Shannon McMillan 17
8227 Hideki Saito 16
14434 Yoshiaki Tamaki 16
12478 Mitsunobu Hirabayashi 15
19872 Hiromu Masui 15
88888 Yoshimi Hori 15
3711 Masaru Sato 14
4139 Tomoyoshi Ishibe 13
5559 Hisako Ishibe 13
31103 Kimitaka Saito 13
37564 Robert Paske 13
52100 Hiroyuki Kawano 13
11822 Yoshito Shoji 11
22000 Tomohide Shimura 11
64810 Takuya Hachimine 11
10809 Akichika Tanaka 10
10983 Hino Aya 10
38113 Ayami Sagae 10
75223 Trey Lucas 10
42718 Tsukasa Iwamoto 9
14220 Charles J Considine 8
21206 Hinako Ishizaki 8
38106 Sae Masuharu 8
19580 Shigeo Iwamoto 7
88291 Taisyuu Ishino 7
20422 Chris M Provan 6
30205 Tooru Wada 6
69912 Jonathan Lucas 6
92192 Kristofer L Moller 6
22102 Akira S Kimura 4
Kotaro Kawai 4
17501 Masakazu Katoh 3
21403 Derrick Faulkner 3
66212 James S Szabo 3
72279 Brandt M Maharrey 3
99986 Tomoo Orita 3
28088 Kyle Rhodus 2
41758 Tomonori Yonekura 2
61921 Tadashi Sugizaki 1
12114 Takahiro Okamoto0
41524 Moritoshi Nishizawa0
99909 Takehiro Kawada0