Ranking of the trooping times

Whole JG Years

6904 Takefumi Tenshima 396
5331 Kenichi Miyakawa 167
3982 Kazusuke Jotaki 160
77525 Hideki Shima 142
1797 Mamoru Wakita 137
7281 Masaaki Iida 125
3416 Hideo Sasaki 121
10030 Masatsugu Odani 117
6757 Yumiko Akasaki 107
5786 Ryo Nishijima 106
2611 Michiko Seto 100
12291 Atsuko Endou 100
39501 Yoko Murakami 96
Kazuhisa Kawahara 88
1008 Masahiko Kojima 78
31010 Norihito Sato 74
5051 Toshihiko Sawada 65
052 Tatsuya Toba 62
5652 Adam Shaw 62
17030 Inao Yoshida 60
9004 Tomohito Yamamoto 57
9864 Hiroki Asari 55
21211 Kento Kassai 53
70000 Takashi Abe 53
2843 Yoshinori Kawai 52
9757 Akihisa Narita 51
19771 Yoichi Yamashina 50
206 Shuji Hayashi 49
5798 Yuji Igawa 48
2990 Takashi Tsuji 45
6003 Hideto Toratani 43
4843 Katsuya Ujimoto 40
55007 Amir Khan 39
5534 Kenji Iwao 38
85558 Itaru Endo 36
8517 Masaya Ishibe 34
5033 Hidetaka Tenjin 33
29014 Mieo Fujino 29
71807 Yuji Kagabayashi 29
4987 Naoya Ishibe 28
6022 Hiroshi Mitsuhashi 28
78910 Yusuke Yamana 28
31568 Manami Take 27
54006 Isao Amaya 27
6446 Eric Ebert 25
7888 Anna Yamana 24
16161 Noriaki Hagiwara 24
8758 Noriko Ishibe 21
3817 Koji Shiba 20
50140 Yasuhiro Nakamura 20
8565 Joshua Fries 19
18081 Masahiro Kasuga 19
42114 Brian Hall 19
6484 Masaki Yamamoto 18
86753 Jonathan Lucas 18
89898 Takaya Yoshino 18
6433 Ted Ekering 17
10307 Katsuya Nakazawa 17
14434 Yoshiaki Tamaki 16
19697 Chikafumi Yamamoto 16
27703 Shannon McMillan 16
19872 Hiromu Masui 15
12478 Mitsunobu Hirabayashi 14
88888 Yoshimi Hori 14
3711 Masaru Sato 13
4139 Tomoyoshi Ishibe 13
5559 Hisako Ishibe 13
37564 Robert Paske 13
11822 Yoshito Shoji 11
64810 Takuya Hachimine 11
10809 Akichika Tanaka 10
31103 Kimitaka Saito 10
38113 Ayami Sagae 10
52100 Hiroyuki Kawano 10
75223 Trey Lucas 10
10983 Hino Aya 9
22000 Tomohide Shimura 9
14220 Charles J Considine 8
21206 Hinako Ishizaki 8
42718 Tsukasa Iwamoto 8
88291 Taisyuu Ishino 7
30205 Tooru Wada 6
69912 Jonathan Lucas 6
20422 Chris M Provan 5
92192 Kristofer L Moller 5
38106 Sae Masuharu 4
Kotaro Kawai 4
21403 Derrick Faulkner 3
66212 James S Szabo 3
72279 Brandt M Maharrey 3
99986 Tomoo Orita 3
17501 Masakazu Katoh 2
19580 Shigeo Iwamoto 2
22102 Akira S Kimura 2
28088 Kyle Rhodus 2
41758 Tomonori Yonekura 2
41524 Moritoshi Nishizawa0