Ranking of the trooping times

Whole JG Years

6904 Takefumi Tenshima 428
5331 Kenichi Miyakawa 170
3982 Kazusuke Jotaki 167
77525 Hideki Shima 165
3416 Masayuki Suzuki 154
1797 Mamoru Wakita 138
10030 Masatsugu Odani 136
12291 Atsuko Endou 136
5786 Ryo Nishijima 128
7281 Masaaki Iida 127
39501 Yoko Murakami 124
6757 Yumiko Akasaki 112
2611 Michiko Seto 101
31010 Norihito Sato 89
1008 Masahiko Kojima 82
5051 Toshihiko Sawada 66
19771 Yoichi Yamashina 65
052 Tatsuya Toba 64
6022 Hiroshi Mitsuhashi 64
5652 Adam Shaw 63
17030 Inao Yoshida 62
21211 Kento Kassai 60
9004 Tomohito Yamamoto 58
70000 Takashi Abe 57
9864 Hiroki Asari 56
2843 Yoshinori Kawai 54
9757 Akihisa Narita 51
206 Shuji Hayashi 49
5798 Yuji Igawa 49
6003 Hideto Toratani 48
2990 Takashi Tsuji 45
4843 Katsuya Ujimoto 40
29014 Mieo Fujino 40
5534 Kenji Iwao 39
31568 Manami Take 39
55007 Amir Khan 39
71807 Yuji Kagabayashi 39
85558 Itaru Endo 38
6446 Eric Ebert 36
8517 Masaya Ishibe 35
78910 Yusuke Yamana 35
5033 Hidetaka Tenjin 34
54006 Isao Amaya 34
19697 Chikafumi Yamamoto 31
50140 Yasuhiro Nakamura 31
4987 Naoya Ishibe 29
10307 Katsuya Nakazawa 28
18081 Masahiro Kasuga 28
52100 Hiroyuki Kawano 27
8565 Joshua Fries 26
89898 Takaya Yoshino 26
16161 Noriaki Hagiwara 25
7888 Anna Yamana 24
42114 Brian Hall 24
8758 Noriko Ishibe 22
22000 Tomohide Shimura 22
86753 Jonathan Lucas 21
3817 Koji Shiba 20
6484 Masaki Yamamoto 19
12478 Mitsunobu Hirabayashi 19
27703 Shannon McMillan 19
31103 Kimitaka Saito 19
8227 Hideki Saito 18
19580 Shigeo Iwamoto 18
38106 Sae Masuharu 18
6433 Ted Ekering 17
10809 Akichika Tanaka 16
14434 Yoshiaki Tamaki 16
30205 Tooru Wada 16
88888 Yoshimi Hori 16
3711 Masaru Sato 15
19872 Hiromu Masui 15
38113 Ayami Sagae 15
4139 Tomoyoshi Ishibe 14
10983 Hino Aya 14
42718 Tsukasa Iwamoto 14
5559 Hisako Ishibe 13
11822 Yoshito Shoji 13
21206 Hinako Ishizaki 13
37564 Robert Paske 13
61921 Tadashi Sugizaki 13
64810 Takuya Hachimine 13
75223 Trey Lucas 11
14220 Charles J Considine 10
66212 James S Szabo 9
69912 Jonathan Lucas 9
92192 Kristofer L Moller 9
21403 Derrick Faulkner 8
70302 Yoshiyuki Igura 8
88291 Taisyuu Ishino 8
20422 Chris M Provan 7
80026 Ryo Ohta 7
12114 Takahiro Okamoto 6
22102 Akira S Kimura 6
31444 Mike S ONeal 6
41758 Tomonori Yonekura 6
10365 Mathew A Calvin 5
72279 Brandt M Maharrey 5
99986 Tomoo Orita 4
Kotaro Kawai 4
17501 Masakazu Katoh 3
99909 Takehiro Kawada 3
18244 Tsuyoshi Senba 1
55191 Takeshi Ogawa 1
78121 Naoto Tozaki 1
81017 Yuriko Shimura 1
17328 Mikihiko Togashi0
41524 Moritoshi Nishizawa0
78624 Kentaro Watanabe0