Ranking of the trooping times

Whole JG Years

6904 Takefumi Tenshima 438
77525 Hideki Shima 175
5331 Kenichi Miyakawa 173
3982 Kazusuke Jotaki 172
3416 Masayuki Suzuki 166
10030 Masatsugu Odani 147
12291 Atsuko Endou 141
1797 Mamoru Wakita 138
39501 Yoko Murakami 133
5786 Ryo Nishijima 130
7281 Masaaki Iida 129
6757 Yumiko Akasaki 112
2611 Michiko Seto 103
31010 Norihito Sato 92
1008 Masahiko Kojima 82
6022 Hiroshi Mitsuhashi 77
5051 Toshihiko Sawada 68
19771 Yoichi Yamashina 68
21211 Kento Kassai 67
5652 Adam Shaw 66
052 Tatsuya Toba 64
17030 Inao Yoshida 62
9004 Tomohito Yamamoto 58
70000 Takashi Abe 58
2843 Yoshinori Kawai 56
9864 Hiroki Asari 56
206 Shuji Hayashi 51
9757 Akihisa Narita 51
6003 Hideto Toratani 50
5798 Yuji Igawa 49
31568 Manami Take 46
2990 Takashi Tsuji 45
5534 Kenji Iwao 41
29014 Mieo Fujino 41
55007 Amir Khan 41
71807 Yuji Kagabayashi 41
4843 Katsuya Ujimoto 40
6446 Eric Ebert 40
85558 Itaru Endo 39
78910 Yusuke Yamana 38
50140 Yasuhiro Nakamura 36
8517 Masaya Ishibe 35
5033 Hidetaka Tenjin 34
54006 Isao Amaya 34
19697 Chikafumi Yamamoto 33
22000 Tomohide Shimura 31
4987 Naoya Ishibe 29
10307 Katsuya Nakazawa 29
52100 Hiroyuki Kawano 29
8565 Joshua Fries 28
16161 Noriaki Hagiwara 28
18081 Masahiro Kasuga 28
42114 Brian Hall 28
89898 Takaya Yoshino 28
7888 Anna Yamana 24
38106 Sae Masuharu 24
19580 Shigeo Iwamoto 23
8758 Noriko Ishibe 22
3817 Koji Shiba 21
12478 Mitsunobu Hirabayashi 21
86753 Jonathan Lucas 21
30205 Tooru Wada 20
31103 Kimitaka Saito 20
6433 Ted Ekering 19
6484 Masaki Yamamoto 19
8227 Hideki Saito 19
27703 Shannon McMillan 19
61921 Tadashi Sugizaki 18
10809 Akichika Tanaka 16
14434 Yoshiaki Tamaki 16
21206 Hinako Ishizaki 16
64810 Takuya Hachimine 16
88888 Yoshimi Hori 16
3711 Masaru Sato 15
19872 Hiromu Masui 15
38113 Ayami Sagae 15
42718 Tsukasa Iwamoto 15
4139 Tomoyoshi Ishibe 14
10983 Hino Aya 14
5559 Hisako Ishibe 13
11822 Yoshito Shoji 13
37564 Robert Paske 13
66212 James S Szabo 13
12114 Takahiro Okamoto 11
70302 Yoshiyuki Igura 11
75223 Trey Lucas 11
14220 Charles J Considine 10
22102 Akira S Kimura 9
69912 Jonathan Lucas 9
92192 Kristofer L Moller 9
21403 Derrick Faulkner 8
41758 Tomonori Yonekura 8
80026 Ryo Ohta 8
88291 Taisyuu Ishino 8
20422 Chris M Provan 7
31444 Mike S ONeal 7
99909 Takehiro Kawada 7
10365 Mathew A Calvin 6
72279 Brandt M Maharrey 5
99986 Tomoo Orita 5
17501 Masakazu Katoh 4
Kotaro Kawai 4
17328 Mikihiko Togashi 3
87277 Togo Sugai 3
18244 Tsuyoshi Senba 2
55191 Takeshi Ogawa 2
60321 Tomoko Okada 1
78121 Naoto Tozaki 1
78624 Kentaro Watanabe 1
81017 Yuriko Shimura 1
83042 Asa H Pittman 1
91102 Yohei Hagino 1
41524 Moritoshi Nishizawa0
64253 Nicolas C Perez0
72303 Osamu Natsume0
85114 Adam E Alvarez-Martinez0
92225 Yu Tsujioka0